ES projektai 2014-2020

Įmonė sertifikuoja eksportui skirtus produktus

Kartu su Lietuvos sporto universitetu vykdydama projektą „Sportuojančiųjų organizmo funkcinės būklės vertinimo sistema, pagrįsta pulso bangos parametrų analize”, įmonė sukūrė ir gamina inovatyvų produktą – medicinos prietaisą PULS-AS SPORT. Prietaisas leidžia sportuojančiam ar jį prižiūrinčiam specialistui greitai ir nesudėtingai įvertinti organizmo būseną, bei stebėti kaip organizmas reagavo į atliktą fizinį krūvį, pasikeitusias treniruočių, klimatines ar geografines sąlygas, leidžia ankstyvoje stadijoje atpažinti prepatologines būsenas ir laiku nukreipti sportininką pas gydytoją. Šis įmonės gaminamas inovatyvus medicinos prietaisas yra orientuotas į eksportą, daugiausia į skiriančius dideles lėšas sportui ir sportininkų ugdymui Vakarų sporto klubus.

Siekiant sėkmingai vykdyti gaminio eksportą, yra būtina jį sertifikuoti kaip medicininį diagnostikos prietaisą. Gautas sertifikatas bus galiojantis visoje Europos Sąjungoje ir leis šį medicininį diagnostikos prietaisą tiekti ES šalių rinkoms.

Projektas yra įgyvendinamas pagal priemonę „Expo sertifikatas LT“. Projektas yra bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (50 proc.) ir įmonės lėšų (50 proc.). Projektas yra vykdomas be partnerių.

Įmonė pradėjo projektą, suteiksiantį galimybes prekiauti pasaulinėje rinkoje

Įmonė, bendradarbiaudama su mokslo ir studijų institucijomis, kuria ir gamina inovatyvius produktus (medicinos prietaisus), susijusius su žmogaus organizmo funkcine diagnostika, bei teikia su tuo susijusias paslaugas. Įmonė neturi elektroninės prekybos platformos, kurioje klientai galėtų užsisakyti ir įsigyti įmonės gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas. Šiuo metu įmonė produktus parduoda tik fiziškai (per tarpininkus), todėl yra apsiribojama lokalia rinka. Siekiant padidinti įmonės pardavimų apimtis yra būtina skaitmenizuoti pardavimo procesus. Tai suteiks galimybę prekiauti įmonės produktais pasaulinėje rinkoje.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą. Projektas yra įgyvendinamas pagal priemonę „E. komercijos modelis COVID – 19“. Projektas yra bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (50 proc.) ir įmonės lėšų (50 proc.), kaip Europos Sąjungos atsako į COVID – 19 pandemiją priemonė. Projektas yra vykdomas be partnerių.

Projektas: „Funkcinės diagnostikos sistemos PULS-AS dizaino sukūrimas“

Vykdydama projektą pagal priemonę „Intelektas. Bendri mokslo – verslo projektai” įmonė sukūrė inovatyvų produktą – funkcinės diagnostikos sistemą PULS-AS. Sukurta sistema – pulso jutiklis ir programinė įranga – leidžia įvertinti žmogaus organizmo funkcinių sistemų būklę, remiantis pulso bangos parametrų analize. Įmonė gamina gaminį – funkcinės diagnostikos sistemą PULS-AS ir teikia klientams diagnostikos paslaugas. Šiuo metu įmonė neturi gaminio ir paslaugos dizaino sprendimų. Siekiant padidinti įmonės pardavimų (gaminių ir paslaugų) apimtis, vykdant šį projektą bus sukurti gaminio dizaino sprendimai ir paslaugos dizaino sprendimai.

Kuriant gaminio dizainą bus sprendžiama produkto patrauklumo vartotojui problema, taip pat bus atsižvelgta į ekologines problemas ir galimus jų sprendimus. Sukurtas dizainas leis vartotojams lengviau susipažinti su produkto funkcijomis ir jo savybėmis.

Kuriamu paslaugos dizaino sprendimu bus siekiama sudaryti kuo palankesnes sąlygas vartotojams naudotis paslauga: registruotis internetu organizmo funkcinės būklės patikrinimui, gauti informaciją apie savo sveikatos būklę. Kuriant paslaugos dizainą, bus atsižvelgta į sąlygų pritaikymą įvairioms vartotojų grupėms. Pagal procedūros atlikimo reikalavimus bus pritaikyta įranga ir sukurtas interjeras. Kuriamu paslaugos dizainu bus siekiama taupyti vartotojų laiką ir pastangas, jiems gaunant informaciją apie jų sveikatos būklę, taip pat bus siekiama suteikti pacientams komfortabilią aplinką, atliekant sveikatos patikrinimo procedūras.

Projektas yra bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (72,73 proc.) ir įmonės lėšų (27,27 proc.). Projektas yra vykdomas be partnerių.

Projektas: „Sportuojančiųjų organizmo funkcinės būklės vertinimo sistema, pagrįsta pulso bangos parametrų analize“

Treniruojantis efektyviausiomis treniruočių metodikomis organizme vykstantys pokyčiai balansuoja ties pažeidimo riba, kurią viršijus prasideda patologiniai procesai. Sportuojančiojo reakcija į fizinį krūvį yra labai individuali, todėl saugiam ir efektyviam treniruotės proceso valdymui labai svarbi sportuojančiųjų funkcinės būklės stebėsena. Pasaulyje dažniausiai taikoma širdies funkcijos stebėsena. Širdies susitraukimų dažnio stebėsena yra patogus, bet nepakankamai informatyvus metodas. Elektrokardiografija yra metodas leidžiantis tiksliai ir išsamiai įvertinti sportuojančiojo būsenas, tačiau šis metodas yra brangus bei reikalauja specialaus pasirengimo. Praktinė medicinos patirtis, bei pastarųjų metų moksliniai tyrimai liudija, jog pulso bangos analizės metodas atspindi organų sistemų būklę, leidžia prognozuoti ankstyvąsias patologines ir prepatologines būsenas. Neabejojama, kad pulso bangoje glūdinti informacija atspindi ir sportininkų būklės pokyčius, tačiau lig šiol atlikti tyrimai nėra sisteminiai, leidžiantys suformuluoti algoritmus, skirtus atpažinti ir vertinti neadekvataus fizinio krūvio‚ išorinių sąlygų, bei kitus poveikius sportuojančiajam.

Projekto tikslas – sukurti sportuojančiųjų funkcinės būklės vertinimo pulso bangos parametrais sistemą. Sistemą sudarytų įranga – daugiafunkcinis belaidis impulsų jutiklis, pritaikytas sporto diagnostikos ir medicinos reikmėms, sportuojančiųjų funkcinės būklės vertinimo algoritmai ir programinės įrangos moduliai, bei metodinės rekomendacijos sistemos naudojimui. Sistema leistų sportuojančiam ar jį prižiūrinčiam specialistui greitai ir nesudėtingai įvertinti organizmo būseną, bei stebėti, kaip organizmas reagavo į atliktą krūvį, pasikeitusias gyvensenos , klimatines ar geografines sąlygas, leistų ankstyvoje stadijoje atpažinti prepatologines būsenas ir laiku nukreipti vartotoją pas gydytoją.

Projektas yra bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų (71,57 proc.) ir įmonės bei partnerio lėšų (28,43 proc.). Finansuojama kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektas yra vykdomas su partneriu VšĮ „Lietuvos sporto universitetas“.