Inovatyvios Diagnostikos Centras


Paslaugų kainos

Kompiuterinė pulso diagnostika

60,- EUR
Pakartotinė kompiuterinė pulso diagnostika

30,- EUR


Copyright © 2016 IDCentras. All Rights Reserved.